• Buurmalsen 1
  • Buurmalsen 3
  • Buurmalsen 6

Buurmalsen & Dorpsraad

De Dorpsraad Buurmalsen zet zich voor én met de inwoners in om de leefbaarheid in Buurmalsen te behouden en te vergroten. 

Leefbaarheid is iets van ons allemaal.

Gedicht van Janny van Arkel

Dorpsraad Buurmalsen is op zoek naar jou!

Uitkomst enquête woningbehoefte Buurmalsen

West Betuwe Spelen

West Betuwe Spelen

Op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Groenbrigade Buurmalsen steekt de handen uit de mouwen

Groenbrigade Buurmalsen steekt de handen uit de mouwen

Zwerfafvalbrigade

Zwerfafvalbrigade

De maatschappij is in ontwikkeling, Buurmalsen leefbaar houden is dus een continu proces.

Dat maakt dat leefbaarheid iets is van ons allemaal.

De Dorpsraad wil ideeën van bewoners bundelen, richting geven en omzetten in daden. Het is dus belangrijk dat de inwoners van Buurmalsen hun wensen kenbaar maken! De gezamenlijke rode draad die we daaruit kunnen vormen voor ons dorp bepaalt de keuzes, die we namens ons allemaal maken en verantwoorden op deze website.

Wij rekenen op alle inwoners van Buurmalsen.

Gedicht Janny van Arkel

                                                    BUURMALSEN

                                              Een dorp met warmte
                                               Een dorp met kracht
                                       Een dorp met saamhorigheid
                                  Een dorp met geschiedenis en pracht
                                 Ook een dorp van ouderwets roddelen
                                Maar dat heeft uiteindelijk geen kracht
                             Want bij nood slaat niemand daarop acht
                         Daarom wonen wij er, met enorm veel plezier
                            Ons geluk en leven, onze plaats is hier
                                             Een lieve fruit groet,
                                               Janny van Arkel

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

dorpsraadbuurmalsen@gmail.com

 

Op de hoogte blijven?