woningbouw op terrein van de voormalige basisschool

Woningbouw op terrein van de voormalige basisschool

In december 2020 heeft de gemeente West Betuwe een zogenaamde "challenge" in het leven geroepen voor woningbouw op het terrein van de voormalige basisschool in Buurmalsen. Bij deze challenge werden groepen mensen uitgenodigd een plan in te dienen voor woningbouw op geoemd terrein. De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld waaraan het plan moet voldoen. Uit de ingediende plannen zou de gemeente een keuze maken.

In Buurmalsen heeft zich een groep gevormd met de naam Wooncollectief De Malsenhof. Dit wooncollectief heeft een plan ingediend dat voldoet aan de voorwaarden. Het is een kleinschalig, eigentijds plan dat past binnen onze dorpskern.
Het voorziet in het realiseren van 20 betaalbare woningen voor woningzoekenden die een maatschappelijke of sociale binding hebben met Buurmalsen. Verder staat centraal:

• Betaalbaar en bereikbaar zijn en blijven (mix van koop- en huurwoningen);
• Betrokkenheid en nabuurschap. Het idee is om te bouwen in een hofjesachtige sfeer waarbij privacy en sociale samenhang geborgd zijn;
• Bouw van de woningen door lokale aannemers;
• Eisen aan duurzaamheid, energiezuinige en collectieve voorzieningen. Zo zijn veel groene aanplant, zonnepanelen als parkeeroverkapping en centrale warmteopwekking opgenomen.
• Om de starterswoningen ook voor de toekomst als starterswoningen te behouden wordt er een anti-speculatiebeding opgenomen in de gezamenlijke afspraken. Toekomstige eigenaren moeten zich aan deze afspraken houden.

Via de dorpsraad hebben zich ruim 50 personen aangemeld als belangstellende voor een woning!

In totaal zijn er 5 plannen ingediend bij de gemeente; 2 daarvan zijn afgevallen omdat de indieners afkomstig zijn uit de Randstad. Er zijn dus 3 plannen beoordeeld door de gemeente West Betuwe. Helaas is de keuze op een ander plan gevallen, namelijk het plan dat is ingediend door Cooperatie Duurzaam West Betuwe. Het Wooncollectief De Malsenhof heeft daarover het volgende bericht ontvangen van de gemeente:

Beste groepen, 

In februari dienden jullie een plan in voor Groeneweg 19 in Buurmalsen. Dit was in het kader van de Steengoed Challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’. In totaal ontvingen we vijf plannen. Dat was meer dan verwacht. Dit zorgde ervoor dat het langer duurde om een keuze te maken. We laten jullie niet langer in spanning. 

De gemeente heeft de vijf plannen kritisch bekeken. We keken naar verschillende aspecten. Denk aan doelgroep, soort woningen, parkeren, duurzaamheid en inrichting van de openbare ruimte, maar ook stedenbouwkundige inpassing. We beoordeelden of het plan aan de criteria voldeed. Ze zijn objectief en los van elkaar beoordeeld. 

Met wie gaan we verder?
Na een zorgvuldig afweging hebben we één groep uitgekozen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar een besluit over genomen. We gaan verder met Coöperatie Duurzaam West Betuwe om hun plan Droomhuis Buurmalsen verder uit te werken. Dat komt door een aantal redenen. Het plan is ingediend door een groep met lokale binding. Ze richten zich daarnaast op starters en senioren. Ze willen het bestaande schoolgebouw deels behouden en hier woningen in realiseren. En daarnaast worden enkele nieuwe woningen gerealiseerd. Kortom: met dit plan wil de gemeente verder. We feliciteren Coöperatie Duurzaam West Betuwe! 

Bedankt voor deelname!
Wij willen alle groepen bedanken voor hun inzet en deelname. Ieder plan was uniek en had goede aspecten. Helaas kunnen wij maar met één groep verder. Jullie hebben ons wel laten zien dat er behoefte is aan dit soort initiatieven. Wij willen als gemeente inzetten op meer projecten die in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gerealiseerd. Daarvoor zijn we momenteel beleid aan het opstellen.

Helaas is de keuze dus op een ander plan gevallen.
Op dit moment is nog niet bekend hoe e.e.a. zich verder gaat ontwikkelen.

Juni 2021 

 

Algemeen

Disclaimer

Contactgegevens

dorpsraadbuurmalsen@gmail.com

 

Op de hoogte blijven?